top of page

DOTACJA NA PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Firma GRAFS uzyskała dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe, w ramach Projektu "Granty na badania i rozwój" dofinansowanego z Funduszy Europejskich i realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Projekt dotyczył opracowania certyfikacji znakiem CE maszyny (istniejącego prototypu) - szlifierki do noży przemysłowych GRAFS GR180. Certyfikacji dokonała firma NEOTECH Sp. z o. o., z Białegostoku.


Dofinansowanie projektu z UE: 8075 PLN

bottom of page