top of page

GRAFS z nagrodą główną "Pierścień Podskarbiego Włoszka"!

Nagroda Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny jest wyróżnieniem przyznawanym firmom, osobom i instytucjom, które poprzez swoje działania przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku gminy Juchnowiec Kościelny, zachowując jednocześnie wysokie standardy etyczne i zawodowe. Spośród zgłoszeń Kapituła Nagrody dokonuje wyboru nominowanych i laureatów. „Pierścień Podskarbiego Włoszka” jest wyróżnieniem honorowym. Patronuje jej Stanisław Zachariaszewicz Włoszek, w połowie XVI stulecia właściciel dóbr juchnowieckich. Cieszymy się niezmiernie, i dziękujemy za tak wspaniałe wyróżnienie! :)


bottom of page