GRAFS z nagrodą główną "Pierścień Podskarbiego Włoszka"!